X
تبلیغات
زولا

تولید مثل جنسی به موجود زنده این امکان را می دهد که نیمی از ژن ها ی خود را با نیمی از ژن های فرد دیگری ترگیب نماید, این بدان معنی است که در هر نسل ترکیبات جدیدی از ژن ها حاصل می شود. به علاوه , هنگامی که تخمک ها و اسپرم ها تولید می شوند ماده ژنتیکی در هم آمیخته شده و بازترکیب می شود این فرآیند منجر به ایجاد ترکیبات جدیدی از ژن ها می شود. بنابراین تولید مثل جنسی تصادفی (Random)باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود این تنوع ماده خام برای گزینش طبیعی را فراهم می نماید. تنوعات ژنتیکی درون گونه ای که با عنوان گوناگونی ژنتیکی نیز شناخته می شود فرصت گونه را برای تغییر در طی نسل های متوالی موفق افزایش می دهد.