X
تبلیغات
زولا
کتاب " چه چیزی زیست شناسی را بی همتا می سازد ؟ ملاحظاتی درباره خودمختاری یک رشته علمی " اثر " ارنست مایر" با ترجمه کاوه فیضل الهی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد روانه بازار کتاب شده است.کتاب در زمینه فلسفه زیست شناسی و زیست شناسی تکاملی به زبان فارسی هیچ و در مواردی از جمله تکامل بسیار اندک است. به همین دلیل این کتاب را باید به فال نیک گرفت. دو: ارنست مایر ( Ernst Mayr )همواره در توصیف اگوست وایزمان از عبارت " بزرگ ترین تکامل دان پس از داروین " استفاده می کرد. اکنون به نظر می رسد این عنوان بیشتر برازنده خود اوست.او یکی از معماران نظریه تلفیقی تکامل, مشهورترین زیست شناس قرن بیستم . سرسخت ترین مدافع داروین بود.او برنده جایزه کرافورد ( هم شان جایزه نوبل در رشته هایی که نوبلی برای آنها در نظر گرفته نشده است ) و از جمله آخرین مردانی بود که همه چیز می دانست. سه:آیا زیست شناسی حالت خاصی از فیزیک به معنای عام آن است یا علمی خودمختار و هم شان آن ؟هنوز نوعی فیزیک باوری ساده لوحانه ( Naïve ) از نوع لاپلاسی آن از رواج گسترده ای برخوردار است و دانشجویان فیزیکی هنوز منتظرند تا نظریه نهایی فیزیک – نظریه همه چیز – تکمیل شود.و بدین ترتیب همه زیست شناسانی که تاکنون به پیشرفت این علم کمک کرده اند افراد عجولی بوده اند که حوصله نکردند تا نظره نهایی فیزیک دانان تکمیل شود! این سوین اثری است که تاکنون از ارنست مایر به فارسی ترجمه شده است. " جمعیت , گونه ها و تکامل " به ترجمه دکتر جمشید درویش . مشهد, نشر نیما " مبانی سیستماتیک جانوری " ترجمه دکتر امید میر شمسی و دکتر جمشید درویش . مشهد, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد چهار:مایر نکته هایی از تاریخ اندیشه تکاملی را روشن می کند، مشارکت های فلسفه در علم زیست شناسی را به نقد می کشد و درباره چندین مورد اصلی از مسائل جاری نظریه تکامل اظهارنظر می کند. ارنست مایر به‌ویژه توضیح می دهد که نظریه تکامل داروین در عمل پنج نظریه جداگانه است که هر کدام تاریخ، خط‌سیر و تاثیر ویژه خودش را داشته است. انتخاب‌طبیعی ایده ای است جدا از نسب مشترک و از گونه زایی جغرافیایی و نظایر آن. برخی از بحث و جدلهای داروینی همیشگی احتمالا ناشی از اشتباه گرفتن این پنج نظریه جداگانه با یک معجون واحد است.با رویکرد های فلسفه علم که در آن فروکاست باوری حاکم است موافقت چندانی ندارد.او ادعا می کند که با وجود پیشرفت های خیره کننده ای نظیر ژنتیک, داروینیسم و زیست شناسی مولکولی همچنان با زیست شناسی همچون شاخه ای از علوم فیزیکی برخورد می شود. پنج: کتاب در بردارنده دوازده فصل به ترتیب زیر است فصل 1 علم و علوم فصل 2 خودمختاری زیست شناسی فصل 3 غایت انگاری فصل 4 تجزیه یا فروکاست باوری؟ فصل 5 تاثیر داروین بر اندیشه مدرن فصل 6 پنج نظریه داروین در تکامل فصل 7 بلوغ داروینیسم فصل 8 انتخاب فصل 9 آیا انقلاب های علمی توماس کوهن روی می دهند؟ فصل 10 نگاهی دیگر به مسئله گونه فصل 11 پیدایش انسان فصل 12 آیا ما در این جهان بی کران تنهاییم؟ فصل 13 زیست شناسی نژاد و مفهوم برابری فصل سیزده افزوده مترجم و ترجمه مقاله ای از نویسنده است