X
تبلیغات
زولا

زرنگ تر ها زمستان ها می مانند در صورتی که دیگران فرار می کنند!!!

 

تحقیقات جدید نشان می دهند پرندگانی که در زمستان به نواحی جنوبی مهاجرت می کنند نسبت به آن هایی که مهاجرت نمی کنند به اندازه کافی باهوش نیستند تا بتوانند در نواحی سرد زنده بمانند.

این تحقیق نشان می دهد پرندگان مهاجری که با افت دما نواحی معتدل را در جستجوی نواحی گرم تر  ترک می کنند ، مغز کوچک تری دارند. این نتیجه گیری با مطالعه 134 گونه از پرندگان اروپا، اسکاندیناوی و غرب روسیه  توسط Daniel Sol و همکارانش در دانشگاه بارسلونا انجام شده است. وی و همکارانش داده های مربوط به اندازه مغز را در این گونه ها با یکدیگر مقایسه نموده و به این نتایج دست یافته اند.

پرندگانی که دارای انعطاف پذیری تغذیه ای بیشتری می باشند نسبت به  تغییرا ت آب و هوایی ناشی از تغییر فصل مقاومت بیشتری نشان می دهند.  این در حالی است که گونه هایی که فاقد استراتژی های تغذیه ای مناسب می باشند،  مجبور به مهاجرت هستند.

این الگو در اندازه مغز این دو گروه  از پرندگان کاملا مشهود است . احتمالا این تغییر اندازه در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی به وسیله بافت مغز باشد. همچنین فقدان استراتژی های تغذیه ای آلترناتیو در این پرندگان در صورت بروز تغییرات محیطی در آینده برای آن ها مشکل ساز خواهد شد. با تغییرات محیط زیست و دستکاری های انسان در محیط زیست این گونه ها ، ممکن است ریسک انقراض این پرندگان نسبت به پرندگان غیر مهاجر افزایش یابد.

 

منبع :

Sol D., Lefebvre L. & Rodriguez-Teijeiro J. D. Proc, R. Soc. B, doi:10.1098/ rspb. 2005.3099 (2005).