X
تبلیغات
زولا

dino  
استخوان های توخالی دایناسورها احتمالا به آنها امکان زندگی فعال و پر تحرک می داده است . یافته های جدید نشان می دهند که گروهی از دایناسورها مثل
Velociraptor و Tyrannosaurus rex احتمالا از سیستم تنفسی کارامدی همچون  سیستم تنفسی پرندگان امروزی استفاده می کرده اند. بررسی های انجام شده بر روی فسیل یک دیناسور گوشتخوار به نام Majungatholus atopus  نشان می دهد که استخوان های این جانور دارای حفراتی برای ذخیره سازی هوا بوده است. این ویژگی به این جانور امکان می داده تا برای زندگی به عنوان یک صیاد پر تحرک متابولیسم سریع تری داشته باشد.

پرندگان به دلیل دارا بودن یک سیستم کارآمد جهت جذب اکسیژن هوا , متابولیسم سریعی دارند. پرندگان همانند پستاران دارای دو شش می باشند اما جریان هوا درآنها به وسیله یک سیستم پیچیده از کیسه های هوایی کنترل می شود. اغلب پرندگان دارای 9 عدد کیسه هوایی می باشند که با حفرات موجود در استخوان ها در ارتباط می باشند.

Patrick O'Connor از دانشگاه اوهایو  و  Leon Claessens از دانشگاه هاروارد ساختار کیسه های هوایی را در گونه M.atopus و بیش از دویست گونه از پرندگان مورد  مقایسه قرار داده اند. نتیجه این مقایسه که طی آن شباهت زیادی بین دایناسورها و پرندگان مشاهده شد در  شماره این هفته مجله Nature  به چاپ خواهد رسید.