X
تبلیغات
زولا


mayr

ارنست مایر در سن 100 سالگی درگذشت

زیست شناس تکاملی برجسته قرن ارنست مایر 3 فوریه 2005 ( پنجشنبه 14 بهمن ماه 1383) پس از یک بیماری کوتاه مدت در بدفورد ماساچوست در سن 101 سالگی و پس از یک عمر پربار و مفید درگذشت. وی بنیان گذار ایده های نوین زیست شناسی فرگشتی و بنیان گذار مفهوم زیست شناختی گونه می باشد.

 به عنوان یک پرنده شناس , پرندگان بسیاری را طبقه بندی نمود اما وی رابه خاطر فرمول بندی مفهومی می شناسیم که امروزه در مطالعه گونه ها مورد استفاده تمام زیست شناسان و دانشجویان می باشد. مایر اولین کسی بود که گونه را به عنوان گروهی از افراد تعریف نمود که قادر به زادآوری با یکدیگر باشند, مشروط برآنکه نسبت به افراد سایر گونه ها دارای جدایی تولید مثلی باشند. این تعریف نوین از گونه باعث شکل گیری این ایده شد که دو گونه جدید  در صورتیکه یک گونه به دوجمعیت مجزا تقسیم شود , می توانند ایجاد گردند. در این حالت تجمع تغییرات تدریجی در هریک از جمعیت های جدا شده می تواند در نهایت منجر به استقرار مکانیسم های جدایی تولید مثلی و ایجاد گونه های جدید گردد. در واقع این ایده پاسخی بود به مسایلی که داروین در ارتباط با تحول موجودات زنده مطرح کرده بود.

ارنست در 5 جولای 1904 میلادی در باواریای آلمان متولد شد. مایر جوان مجذوب حیات وحش بود , وی در طی 16 ماه موفق به کسب در جه PhD شد پس از آن در 1926 در موزه برلین مشغول به کار شد و از آن به بعد مطالعات  خود را در گینه نو آغاز نمود.

دوره بعدی زندگی مایر در ایالات متحده سپری شد, ابتدا در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک و از 1953 در دانشگاه هاروارد در ماساچوست مشغول به کار شد. در 1961 به ریاست موزه جانورشناسی مقایسه ای دانشگاه هاروارد منصوب شد.

والتر بوک که یکی از دانشجویان قدیمی مایر می باشد و اکنون به عنوان یک زیست شناس فرگشتی در دانشگاه کلمبیا نیویورک مشغول به کار می باشد وی را هم رتبه دوزیست شناس برجسته دیگر یعنی تئودوزیس دوبژانسکی و جرج گیلورد سیمپسون می داند. این سه نفر اشخاصی هستند که می توان آنها را به عنوان معماران نظریه ترکیبی فرگشت دانست .

نقش اصلی مایر در تعریف و ارایه مفهومی کامل از گونه بوده است که در 25 جلد کتابش به خصوص اولین کتابش یعنی  Systematics and the Origin of Species  در سال 1942 به آن پرداخته است .

 

از بین آثار بیشمارش می توان به آثار زیر اشاره کرد:

The Growth of Biological Thought; One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought ; Population, Species, and Evolution; Systematics and the Origin of the Species from the Viewpoint of a Zoologist; This Is Biology; Toward a New Philosophy of Biology; Evolution and the Diversity of Life: Selected Essays, The Evolutionary Synthesis, and What Evolution Is (Science Masters Series).